Kommer: Smykke i design av Fjær

Jeg jobber for tiden med to nye design. 

Mykheten og symbolikken i en fjær ligger til grunn for en kommende kreasjon. Her er en sketch. 

Smykkedesign av Fjær